Dưới đây là

Các MÃ MÀU

Mã sản phẩmMẫu màu chuẩnKhối lượng riêng (g/cm3)Độ hấp phụ dầu (g/100g)Khả năng chịu nhiệt (0C)Kích thước hạt d50 (μm)Độ bền màu (1-8)Độ bền thời tiết (1-5)
BK-701 4,15-4,2015-20>=1000585
BK-702 4,15-4,2015-20>=1000585
BK-703 4,15-4,2015-20>=1000585