Dưới đây là

Các MÃ MÀU

Mã sản phẩmMẫu màu chuẩnKhối lượng riêng (g/cm3)Độ hấp phụ dầu (g/100g)Khả năng chịu nhiệt (0C)Kích thước hạt d50 (μm)Độ bền màu (1-8)Độ bền thời tiết (1-5)
BK-501 4,15-4,2015-20>=1000585
BK-502 4,15-4,2015-20>=1000585
BK-503 4,15-4,2015-20>=1000585
BK-504 4,15-4,2015-20>=1000585